Met vertrouwen de toekomst tegemoet na een echtscheiding

Met vertrouwen de toekomst tegemoet na een echtscheiding

Zelfleiderschap na een echtscheiding

Bij een scheiding komt er ontzettend veel op je af. Naast de vaak emotionele rollercoaster waar je in terecht komt, moeten er veel praktische zaken geregeld worden. In het mooiste geval gunnen de ex-partners elkaar het geluk. Vaak zien we in de praktijk iets heel anders. Met rechtszaak op rechtszaak tot gevolg. Een uitputtingsslag voor beide partners. En als er kinderen in het spel zijn, wordt het nog ingewikkelder. Kinderen worden vaak tussen beide ouders in geplaatst. Er wordt over de rug van de kinderen met elkaar ‘gecommuniceerd’. Tot er een moment komt dat één van de ouders, of in het mooiste geval beide ouders, denkt: ‘Waar ben ik in godsnaam mee bezig!’.  

Het belang van zelfreflectie en zelfleiderschap na een scheiding: Joop's verhaal

Joop was vaak van huis voor zijn werk. Zijn vrouw regelde alles omtrent de kinderen en het huishouden. Hij was vaak laat thuis doordat hij moest overwerken en hij had geregeld zakelijke etentjes met zijn klanten. Als hij thuis kwam, lagen de kinderen en zijn vrouw al te slapen en de volgende ochtend was hij vaak weer vroeg vertrokken. Dit was al zo vanaf de geboorte van de eerste. Zijn vrouw en hij hadden het gezamenlijk zo besloten. Natuurlijk zeurde zijn vrouw er weleens over dat hij nooit thuis was, maar dat nam hij voor lief. Zijn carrière was belangrijk voor hem. Ze hadden duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling en bovendien bracht hij geld in het laatje. Daardoor konden ze meerdere keren per jaar op vakantie. Het ontbrak zijn vrouw en kinderen aan niets, dankzij hem.

De ruzies tussen hem en zijn vrouw liepen steeds vaker hoog op. Tot hij een jaar geleden thuis kwam en een briefje op de tafel zag liggen. De mededeling? Zijn vrouw was met de kinderen vertrokken. De periode die volgde, bestond uit een langslepende vechtscheiding. Getouwtrek om spullen, alimentatie en de kinderen. Omdat Joop nooit naar de kinderen om had gekeken, wilde zijn ex onder geen beding dat de kinderen gedeeltelijk bij hem zouden wonen. Joop was er kapot van, maar voelde ook de strijdvaardigheid om alles op alles te zetten haar het leven zuur te maken. Door een opeenhoping van stress en ellende kwam Joop thuis te zitten van zijn werk. Hij kon zich niet meer concentreren, viel in slaap achter zijn bureau, snauwde zijn medewerkers af en sliep ’s nachts slecht.


Terug aan het stuur van je leven door het pakken van meer Zelfleiderschap

Tijdens het derde gesprek met zijn coach, die Joop via het werk toegewezen had gekregen, begonnen er kwartjes te vallen. Hij had de afgelopen tijd vooral in de slachtofferrol gezeten. Hij had niet begrepen waarom zijn vrouw bij hem weg was gegaan. Naar zijn eigen aandeel kijken had hij nooit geleerd. Het was uiteraard veel makkelijker om naar de ander te wijzen. De coach stelde hem vragen waar hij nooit eerder over had nagedacht. Aan wie wilde hij nou eigenlijk bewijzen dat hij alles voor elkaar had? Was dit allemaal de moeite waard geweest nu hij zijn kinderen nauwelijks meer zag en thuiskwam in een leeg huis? En hoe voelde hij zich echt, diep van binnen? Welk gevoel lag er onder de boosheid?

Zelfkennis en zelfreflectie zijn nodig om jezelf te ontwikkelen. Joop kwam erachter dat de enige betekenis in zijn leven zijn werk was geweest Eigenlijk was het een vlucht geweest om maar niet te hoeven voelen. Als hij hard genoeg werkte, in een dure auto kon rijden, als anderen hem maar op een voetstuk plaatsten, dan voelde hij zich goed. Onderliggende gevoelens en emoties van vroeger had hij allemaal heel diep weggedrukt. Het was beter om daar niet over na te denken en niet te voelen. In plaats daarvan legde hij de focus liever op status, macht en roem. Het draaide bij hem om de buitenkant. Het plaatje dat hij van zichzelf voor ogen had. Joop had de lat hoog gelegd voor zichzelf. Maar het gevoel je continu te moeten bewijzen, vraagt ontzettend veel energie.


Met vertrouwen de toekomst tegemoet na een echtscheiding

Dankzij de gesprekken met zijn coach was Joop erachter gekomen wat zijn verlangens, dromen en kernwaarden waren. Hij wist weer wat hij echt belangrijk vond. Hij nam de regie van zijn leven weer in eigen hand. Dit wordt ook wel zelfleiderschap genoemd. Zelfleiderschap gaat onder andere over luisteren naar je innerlijke stem. Vanuit een liefdevolle en milde houding naar jezelf en naar anderen. Door te doen wat bij je past en wat goed voelt, krijg je energie. Dit zorgt voor positiviteit, rust en ruimte.  

Zelfleiderschap betekent ook dat je altijd een keuze hebt in hoe je je gedraagt, denkt, voelt en uitspreekt. Door te reflecteren op zijn gedrag, durfde Joop eerlijk naar zichzelf te kijken. Door weer echt te voelen en doordat hij deze gevoelens in zijn lijf een plek kon geven, werd zijn lichaamsbewustzijn groter. Emoties die hij jarenlang had weggedrukt, mochten er weer zijn en dat voelde als een bevrijding. Hij stapte uit de slachtofferrol. Kreeg inzichten in waarom hij altijd had gedaan wat hij deed en stond weer aan het roer van zijn eigen leven. Hierdoor kon hij de relatie met zijn kinderen langzaam weer opbouwen. Er was veel kapot gegaan, maar alles is te herstellen. Door zijn kinderen warmte, geduld en liefde te geven en door dit consequent toe te passen in de opvoeding, kwam langzaam het vertrouwen weer terug. Ook zijn omgeving merkte op dat er iets veranderd was en reageerde hier positief op. Het motiveerde Joop nog meer om dicht bij zichzelf te blijven.

Kies jij voor de put of voor je geluk? Weet dat er altijd nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden om je leven weer te leven vanuit jouw eigen geluk. Neem je verantwoordelijkheid op je gevoelens, gedachten en gedrag en pak je eigen stuur weer in handen. Het zal wat energie, tijd en geduld van je vragen, maar je zult er veel moois voor terugkrijgen.

Over de schrijver
Reactie plaatsen